Emóna2 -e ž, stvar. i. (ọ̑) |trgovsko podjetje|

Vir: Slovenski pravopis 2001 - SAZU in ZRC SAZU, Inštitut za slovenski jezik Frana Ramovša