izrázijski -a -o (ȃ) |terminološki|: ~ slovar 

Vir: Slovenski pravopis 2001 - SAZU in ZRC SAZU, Inštitut za slovenski jezik Frana Ramovša