kaséta -e ž (ẹ̑) ~ za orodje, nakit |škatla|prakt.sp. avdiokaseta, videokaseta: arhit. strop s ~ami |s pravokotnimi polji|

Vir: Slovenski pravopis 2001 - SAZU in ZRC SAZU, Inštitut za slovenski jezik Frana Ramovša

Komentiraj slovarski sestavek