míkrotoponím -a (ȋȋ) jezikosl. (ledinsko ime):

Vir: Slovenski pravopis 2001 - SAZU in ZRC SAZU, Inštitut za slovenski jezik Frana Ramovša