momènt -ênta (ȅ é) knj. pog. trajati samo ~ trenutek, hip: izbrati pravi ~ čas:  na ~e se ustaviti kdaj pa kdaj: v ~u oditi takoj, hitro: fiz. vrtilni ~ navor: publ. pomembni ~i v novejši zgodovini dejavniki, okoliščine:Vir: Slovenski pravopis 2001 - SAZU in ZRC SAZU, Inštitut za slovenski jezik Frana Ramovša

Komentiraj slovarski sestavek