Múrgle -gel [] ž mn., zem. i. (ȗ) |del Ljubljane|: v ~ah 

múrgelski -a -o [] (ȗ)

Múrgelčan -a [] m, preb. i. (ȗ)

Múrgelčanka -e [] ž, preb. i. (ȗ)

Vir: Slovenski pravopis 2001 - SAZU in ZRC SAZU, Inštitut za slovenski jezik Frana Ramovša

Komentiraj slovarski sestavek