nèspoštljívo nač. prisl. (ȅí) ~ govoriti o kom 

Vir: Slovenski pravopis 2001 - SAZU in ZRC SAZU, Inštitut za slovenski jezik Frana Ramovša