plafón -a (ọ̑) neobč. strop: publ. določiti ~ cenam izdelkov |najvišjo stopnjo, mejo|

Vir: Slovenski pravopis 2001 - SAZU in ZRC SAZU, Inštitut za slovenski jezik Frana Ramovša

Komentiraj slovarski sestavek