sedàj2 [tudi ] čas. prisl. (ȁ) zdaj: ~ ne utegnem, pridi pozneje; obračati se ~ na eno, ~ na drugo stran; od ~ naprej; za ~ je vse v redu; ~ se bo pokazalo, koliko velja; ~ je že vedel, kaj ga čaka; poud. Takšno je moje mnenje, vi ~ storite, kar hočete |pa|Hvala za vse. Sedaj pa na svidenje 

Vir: Slovenski pravopis 2001 - SAZU in ZRC SAZU, Inštitut za slovenski jezik Frana Ramovša