tolkálec -lca [u̯k u̯c] s -em člov. (ȃ) ~i v orkestru 

tolkálka -e [u̯k u̯k] ž, člov. (ȃ)

tolkálčev -a -o [u̯k u̯č] (ȃ)

Vir: Slovenski pravopis 2001 - SAZU in ZRC SAZU, Inštitut za slovenski jezik Frana Ramovša

Komentiraj slovarski sestavek