delirij  s.m delírio, frenesi, frenesim Vir: Slovensko-portugalski slovar - Radovan Zupanc

Komentiraj slovarski sestavek