be|stå -står -stod -stått osta(ja)ti, trajati; obstajati; presta(ja)ti; zdržati; plač(ev)ati; preskrbeti; bestå av sestaviti, sestavljati iz, biti sestavljen iz; bestå ngn med ngt preskrbeti
bestående trajen; obstoječ
bestånd -et obstoj; zaloga, fond; äga bestånd trajati
beståndsdel sestavni del, sestavina

Vir: Švedsko-slovenski slovar - Lena Holmqvist

Komentiraj slovarski sestavek