dröj|a -er -de -t trajati;(dröja med) odlašati; počakati; ostati; dröja på stegen počasi hoditi, vleči se; du har dröjat länge dolgo te ni bilo; svaret dröjade dolgo ni bilo odgovora
dröjande obotavljiv; en dröjande blick dolg pogled

Vir: Švedsko-slovenski slovar - Lena Holmqvist

Komentiraj slovarski sestavek