trájnostnost -i EKOL. načelo, da se potrebe današnje generacije, predvsem z vidika surovin, energije in varovanja okolja, zadovoljujejo tako, da ne bodo ogrožale zadovoljevanja potreb prihodnjih generacij 
Angl.: sustainability   
Nem.: Nachhaltigkeit f   


Glej:
trájati  Vir: Tehniški metalurški slovar - dr. Andrej Paulin

Komentiraj slovarski sestavek