teorija velikih pet

(en) a "high-heel" model
(de) "Stöckelabsatzmodell

(model velikih pet) Strukturna oziroma dispozicijska teorija osebnosti, ki na osnovi leksikografskega raziskovalnega pristopa empirično dokazuje model petih glavnih osebnostnih dimenzij: ekstravertnost (energija, pozitivna čustva…), sprejemljivost (usmerjenost k ljudem, sodelovanje…), vestnost (načrtnost, usmerjenost k dosežkom…), čustvena stabilnost (odpornost za negativna čustva, sproščenost…) in odprtost (odprtost za različne ideje, interes za umetnost…).Vir: Terminološki slovar vzgoje in izobraževanja - Projekt "Terminološki slovar vzgoje in izobraževanja", 2008-2009, Agencija za raziskovanje RS

Komentiraj slovarski sestavek