možganska nevihta

(en) brainstorming
(de) Brainstorming (Ideenfindung)

Drugi poznani izrazi so še »burjenje duha« oz. »brainstorming«. je ena pogostih skupinskih tehnik ustvarjalnega mišljenja, uporabna za produkcijo idej in za reševanje različnih, predvsem širokih in slabo definiranih problemov. avtorstvo se pripisuje osbornu (1930). pomembna značilnost tehnike je v tem, da je produciranje idej strogo ločeno od kritičnega vrednotenja le-teh. dobre rezultate dobimo v heterogenih skupinah, ki štejejo od 6 do 12 oseb. vodja skupine predvsem spodbuja razgovor in zapisuje ideje, nikakor ne sme usmerjati ali vrednotiti idej.Vir: Terminološki slovar vzgoje in izobraževanja - Projekt "Terminološki slovar vzgoje in izobraževanja", 2008-2009, Agencija za raziskovanje RS

Komentiraj slovarski sestavek