odnôsi z jávnostmi♦♦♦

Funkcija upravljanja, ki skrbi za odnose med organizacijami in njihovimi deležniki.
Daljša razlaga: več...Angleško: public relations

Temeljna filozofija odnosov z javnostmi je pravzaprav zelo enostavna. Predpostavlja namreč, da organizacije s podporo javnosti in doseganjem medsebojnega razumevanja z različnimi javnostmi veliko lažje dosežejo uspeh pri ugotavljanju in uresničevanju svojih ciljev kot pa, če kljubujejo javnemu nasprotovanju ali če so brezbrižni, ravnodušni do javnosti
"Organizacije strateško načrtujejo programe odnosov z javnostmi, ko identificirajo javnosti, ki lahko omejujejo ali pospešujejo uresničevanje organizacijskega poslanstva in oblikujejo komunikacijske programe, ki pomagajo organizaciji v medsebojni odvisnosti s strateškimi javnostmi" (Verčič, J. Grunig 1998, 581).

sbz0 SBZ2

[praktik, izvajalec, predstavnik, vodja] več...
[funkcija, vloga, naloga] več...
[področje, program, stroka] več...
[teorija, definicija] več...
[model, praksa, tehnika, orodje, strategija] več...
[vodenje] več...

pbz0 SBZ0

[marketinški, mednarodni, javni, tržni, strateški, politični, okoljski] več...
[dvosmerni, simetrični] več...
[vladni, korporativni] več...
[dobri, odlični, učinkoviti, profesionalni] več...

SBZ1 gbz

[se ukvarjajo z, prispevajo k, služijo kot, predstavljajo, pomagajo, pripomorejo k, temeljijo na, ponujajo, nastopajo kot, vključujejo] več...

gbz SBZ4

[graditi, vzpostaviti, vzdrževati, izvajati, upravljati, razvijati, prakticirati, vključevati, izboljšati, potrebovati] več...
[definirati, utemeljevati, opredeljevati, opredeliti, opisati, obravnavati, preučevati] več...

SBZ0 in/ali sbz0

[marketing, trženje, oglaševanje, lobiranje, novinarstvo, prodaja, odgovornost, razvoj, komuniciranje, etika, upravljanje, načrtovanje, mediji] več...

sbz0 SBZ1

[termin, izraz, pojem] več...

gbz Inf-gbz SBZ4

[izvajati] več...

sbz0 za SBZ4

[oddelek, služba, agencija, združenje, firma, šola, sektor, konferenca] več...
[svetovalec, strokovnjak, predstavnik, praktik, izvedenec, specialist, uslužbenec, direktor, svetovalka] več...

sbz0 v SBZ5

[raziskovanje, izobraževanje, etika, obnašanje, praksa, pisanje, kampanja, kariera, orodje, kakovost, problem, svetovanje, načrtovanje, tehnika, delo] več...

sbz0 o SBZ5

[listina, konferenca, literatura, simpozij, razprava, knjiga, priročnik, študija, teorija, članek, raziskava] več...

gbz v SBZ5

[delati, delovati] več...

gbz o SBZ5

[govoriti] več...

Gigafida , KoRPVir: TERMIS: Terminološka podatkovna zbirka odnosov z javnostmi - Fakulteta za družbene vede

Komentiraj slovarski sestavek