vínskoturístični  -a -o prid. (í-í) 
vinski turizem, kulinarični turizem / vinarstvo, enologija, kulinarika 
Nanašajoč se na vinski turizem. 
○ vinskoturistična cesta 
○ vinskoturistična pot 
○ Pomemben del slovenskega turizma predstavlja turistična ponudba podeželja, ki jo sestavljajo predvsem ponudba turističnih kmetij, zdrava domača hrana, kakovostna vina in celovita ponudba vinskoturističnih poti na vinogradniških območjih, domača obrt in prireditve, lov, ribolov, pohodništvo, kolesarjenje, jahanje ter druge oblike rekreacije in doživetij v naravnem okolju. 
GL. vinski turist 
Angleški prevod: adj., referring to wine tourism 

Vir: Turistični terminološki slovar - UP ZRS, Vesna Mikolič idr.

Komentiraj slovarski sestavek