iztêči se -têčem se tudi stêči se stêčem se PPr/C/Dg, dov., iztêci iztecíte tudi stêci stecíte

1. iztêči se1(2) v posplošenem pomenu kaj prenehati trajati, teči, veljati (komu/čemu) /zaradi/iz/z/od/mimo/okoli/okrog koga/česa / proti komu/čemu / v/na/skozi/čez koga/kaj / po/ob čem / pred/za/pod/nad/med kom/čim /kako/koliko/zakaj/ , Sam1 — (Sam3): — /pSam2–6/Prisln/vz/: Sam1|xPvd ž abstr.+/–| + GlagFk|E/L+ T E/L| (+ Sam3|yN/Izd ž+/–|) /+ p ∩ Sam2–6/Prisln|wN/Vzd|/ Življenje se (ji) je /zaradi bolezni prehitro/ izteklo, Pogodba se (jim) je /nepričakovano hitro/ iztekla, Tožba se (jim) je iztekla v lastno škodo, Vsa stvar se je /dobro/ iztekla, /Po nekaj letih/ se je ura iztekla, Filmski trak se je iztekel ; prim. izníčiti se končati se odpráviti se odstáviti se odstraníti se razveljáviti se ukíniti se uníčiti se

2. iztêči se2 pog. knj. kaj biti speljan iz/z/s/od—do koga/česa / h komu/k čemu / na/v/čez/skozi/mimo koga/kaj /na/po/ob/pri kom/čem /med/pod/nad/pred kom/čim / od—do kod/kod /s čim/kako/ , Sam1 — Sam2–6/Prislk: — /pSam6/Prisln/: Sam1 — pSam2–6/Prislk: Sam1|xNs ž| + Glag|Mso|Mo + p ∩ Sam2–6/Prislk|yIM/CM/Pots ž| /+ p ∩ Sam6/Prisln|wNs|/ Cesta se /komaj opazno/ izteka pod hribom, Steza se je iztekla v udor pod steno ; prim. končati se pripeljáti príti spustíti se

mat. iztêči se1(2) kaj iziti se (komu/čemu) /zaradi/brez/iz/z/od/mimo/okoli/okrog koga/česa / proti komu/čemu / v/na/skozi/čez koga/kaj / po/ob čem / pred/za/pod/nad/med kom/čim /kako/koliko/zakaj/ , Sam1 — (Sam3): — /pSam2–6/Prisln/vz/: Sam1|xPvd ž abstr.| + GlagFk|E/L+ T E/L| (+ Sam3|yN/Izd ž+/–|) /+ p ∩ Sam2–6/Prisln/vz|wN/Vzd|/ Deljenje se /lepo/ iztečeVir: Vezljivostni slovar slovenskih glagolov - Andreja Žele, ZRC SAZU, Inštitut za slovenski jezik Frana Ramovša

Komentiraj slovarski sestavek