uredíti -ím TDe/Dg/Pr, dov., urédil

1. uredíti2 kdo/kaj dati v red kaj /glede na kaj / po kom/čem/ , Sam1 — Sam4: — /pSam4/5/Prisln/: Sam1|xVd ž+/–| + GlagFk|De| + Sam4|yRad ž| /+ p ∩ Sam4/5/Prisln|wNd|/ Uredil je arhiv, Uredil je znamke, Uredil je eksponate /glede na vrednost in po velikosti/, Uredil je gradivo /po abecedi/ ; prim. pripráviti

2. uredíti2(4) kdo/kaj narediti (komu/čemu) kaj (za/v kaj) /glede na kaj / po kom/čem/ , Sam1 — (Sam3) — Sam4 — (pSam4/Namen): — /pSam4/5/Prisln/: Sam1|xVd č+| + GlagFk|De| (+ Sam3|yRad ž+|) + Sam4|yRad ž| (+ p ∩ Sam4/Namen|zC/Nad ž abstr.|) /+ p ∩ Sam4/5/Prisln|wNd|/ Uredila (si) je lase in obleko, Uredil (si) je sobo /po lastnem okusu/, Uredili so (si) zemljišče (za gradnjo) ; prim. uresníčiti

3. uredíti2(3) kdo/kaj na novo narediti (komu/čemu) kaj /glede na kaj / po kom/čem/ , Sam1 — (Sam3) — Sam4: — /pSam4/5/Prisln/: Sam1|xVd č+| + GlagFk|De| + (+ Sam3|yRad ž+|) + Sam4|yPr/Rad ž| /+ p ∩ Sam4/5/Prisln|wNd|/ Uredil (si) je stanovanje na podstrešju, Uredil je nekdanji hlev v delavnico ; prim. preuredíti

4. uredíti2 kdo/kaj oblikovno in vrstno narediti kaj /kako/ , Sam1 — Sam4: — /Prisln/: Sam1|xVd č+| + GlagFk|De| + Sam4|yPr/Rad ž| /+ Prisln|wNd|/ Uredil je zbornik; Knjigo je /jezikovno in tehnično/ uredil ; prim. razporedíti

5. uredíti2 kdo/kaj narediti kaj 'stanje' , Sam1 — Sam4: Sam1|xVd č+| + GlagFk|De| + Sam4|yPr/Rad ž abstr.–/+| Uredili so gospodarstvo, Uredili so družbene razmere in medsebojne odnose; Uredil je pisavo in pravopis nasploh

6. uredíti2 kdo/kaj narediti kaj /s čim / kako/ , Sam1 — Sam4: — /pSam6/Prisln/: Sam1|xPv/Vd č+| + GlagFk|De| + Sam4|yPr/Rad ž abstr.+/–| /+ p ∩ Sam6/Prisln|wNd|/ Redno dostavo pošte so uredili /s predpisom/, Delovna razmerja so uredili /z zakonom/

7. uredíti2(3) čustv. kdo/kaj narediti (komu/čemu) kaj , Sam1 — (Sam3) — Sam4: Sam1|xVd č+| + GlagFk|De| (+ Sam3|zRad ž+|)+ Sam4|yVsd ž abstr.| Uredil (si) je čustva in misli, Vtisov s potovanja (si) še ni uredil ; prim. uresníčiti

8. uredíti2 kdo/kaj opraviti kaj /kako/ , Sam1 — Sam4: — /Prisln/: Sam1|xVd č+| + GlagFk|De| + Sam4|yPr/Rad ž| /+ Prisln|wNd|/ Zadevo so /elegantno/ uredili, Uredili so vse potrebno glede prenočišča, Uredili so spor, Uredili so plačilo ; prim. odpráviti pláčati rešíti

mat. uredíti1 kdo/kaj dati v red kaj , Sam1 — Sam4: Sam1|xVd ž+/–| + GlagFk|De| + Sam4|yRad ž| Uredil je enačbo

Vir: Vezljivostni slovar slovenskih glagolov - Andreja Žele, ZRC SAZU, Inštitut za slovenski jezik Frana Ramovša

Komentiraj slovarski sestavek