vžgáti I vžgèm R, dov., vžgál

1. vžgáti2(5) kdo/kaj z iskro povzročiti (komu/čemu) kaj (s čim) (sredi/okoli česa / v/na/pri/ob/po čem / med/nad/pod čim / kje/kod) /iz/od/brez koga/česa / kljub komu/čemu / na/v kaj / po/v kom/čem / s čim / kako/koliko/ , Sam1 — (Sam3) — Sam4 — (pSam6) — (pSam2/5/6/Prislk): — /pSam2–6/Prisln/kol/: Sam1|xPv/Vd ž+/– abstr.–/+| + Glag|De(L)| (+ Sam3|x/zPre/Nd ž+|) + Sam4|yR/Vsd ž–/+ abstr.–/+| (+ p ∩ Sam6|yS/Od ž–/+|) (+ p ∩ Sam2/5/6/Prislk|x/zMd ž–/+|) /+ p ∩ Sam2–6/Prisln/kol|wN/Kold|/ Cigareto (si) je (v kotičku ustnice) /elegantno/ vžgal (s posebnim vžigalnikom), Visoka temperatura /zelo predvidljivo/ vžge snov, (Na jasi) so (si) podvečer /iz suhega dračja/ vžgali ogenj, pren. Strast (mu) je vžgala plamen (v očeh) ; prim. prižgáti razvnéti vnéti zakúriti/zakuríti zanétiti

2. vžgáti2 kdo/kaj spraviti kaj v delovanje, pogon /iz/od/brez koga/česa / kljub komu/čemu / na/v kaj / po/v kom/čem / s čim / kako/koliko/ , Sam1 — Sam4: — /pSam2–6/Prisln/kol/: Sam1|xPv/Vd ž+/– abstr.–/+| + Glag|De(L)| + Sam4|yPrd ž| /+ p ∩ Sam2–6/Prisln/kol|wN/Kold|/ /S težavo/ so vžgali motor in nato še avto, Elektromotor so vžgali /brez tuje pomoči/ ; prim. pognáti prižgáti

3. vžgáti1 kaj zaradi zgorevanja goriva začeti delovati /iz/od/brez koga/česa / kljub komu/čemu / na/v kaj / po/v kom/čem / s čim / kako/koliko/ , Sam1: — /pSam2–6/Prisln/kol/: Sam1|xPv/Nd ž| + Glag|De(L)| /+ p ∩ Sam2–6/Prisln/kol|wN/Kold|/ Motor še /s težavo/ vžge, avto pa noče vžgati /brez tuje pomoči/ ; prim. pognáti prižgáti

4. vžgáti2(4) čustv. kdo/kaj povzročiti (komu/čemu) kaj kot intenziven začetek ali odziv čustva (sredi/okoli česa/koga / v/na/pri/ob/po čem/kom / med/nad/pod čim/kom / kje/kod) /iz/od/brez koga/česa / kljub komu/čemu / na/v kaj / po/v kom/čem / s čim / kako/koliko/ , Sam1 — (Sam3) — Sam4 — (pSam2/5/6/Prislk): — /pSam2–6/Prisln/kol/: Sam1|xPv/Vd ž+/– abstr.–/+| + Glag|De(L)| (+ Sam3|x/zPre/Nd ž+|) + Sam4|yVsd ž abstr.| (+ p ∩ Sam2/5/6/Prislk|x/zMd ž–/+|) /+ p ∩ Sam2–6/Prisln/kol|wN/Kold|/ Takšne besede so (v njej) vžgale hudo jezo, Ljubezen (mu) je (v očeh) vžgala vidno strast, (V njem) je vžgala posebno intenzivno zanimanje ; kdo/kaj vzbuditi zelo močen navadno pozitiven čustveni odziv (sredi/okoli česa/koga / v/na/pri/ob/po čem/kom / med/nad/pod čim/kom / kje/kod) /iz/od/brez koga/česa / kljub komu/čemu / na/v kaj / po/v kom/čem / s čim / kako/koliko/ , Sam1 — (pSam2/5/6/Prislk): — /pSam2–6/Prisln/kol/: Sam1|xPv/Vd ž+/– abstr.–/+| + Glag|De| (+ p ∩ Sam2/5/6/Prislk|x/zMd ž–/+|) /+ kotSam1 / p ∩ Sam2–6/Prisln/kol|wN/Kold|/ Take govorice (pri njem) ne vžgejo, /S svojo udarnostjo in kritiko/ je knjiga /zelo/ vžgala (pri srednjem sloju), /Kot govornik/ zna vžgati, Muzikanti — povratniki so /spet/ vžgali (v stari sredini) ; prim. prižgáti razvnéti vnéti zanétiti

Vir: Vezljivostni slovar slovenskih glagolov - Andreja Žele, ZRC SAZU, Inštitut za slovenski jezik Frana Ramovša

Komentiraj slovarski sestavek