nos - 834 rezultatov (0.31 sekunde)

Filtri

Slovarji

Izvorni jeziki

Ciljni jeziki

pt

Diretiva 2005/85/CE do Conselho, de 1 de dezembro de 2005, relativa a normasmínimas aplicáveis ao procedimento de concessão e retirada do estatutode refugiado nos Estados-Membros

LAW Migration
bg Директива 2005/85/ЕО на Съвета от 1 декември 2005 година относно минимални норми относно процедурата за предоставяне или отнемане на статут на бежанец в държавите членки , Директива 2013/32/ЕС на Европейския парламент и на Съвета от 26 юни 2013 година относно общите процедури за предоставяне и отнемане на международна закрила , Директива за процедурите за убежище
cs směrnice Evropského parlamentu a Rady 2013/32/EU ze dne 26. června 2013 o společných řízeních pro přiznávání a odnímání statusu mezinárodní ochrany , směrnice o azylovém řízení
da Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2005/85/EF af 1. december 2005 om minimumsstandarder for procedurer for tildeling og fratagelse af flygtningestatus i medlemsstaterne , Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2013/32/EU af 26. juni 2013 om fælles procedurer for tildeling og fratagelse af international beskyttelse , direktiv om asylprocedurer
de Asylverfahrensrichtlinie , Richtlinie 2005/85/EG des Rates vom 1. Dezember 2005über Mindestnormen...

Vir: IATE - European Union, 2016