kahl schlagen verb
posekati na golo
posekati
sekati na goloVir: Nemško-slovenski slovar tehnike in naravoslovja - Tjaša Kuerpick

Komentiraj slovarski sestavek