essayer [ɛsɛje] verbe transitif poskusiti; pokusiti; preizkusiti; poskušati; pomeriti (obleko) (à, sur na); preiskovati

s'~ poskusiti se (à la peinture v slikanju, dans un rôle v vlogi); skušati; upati si
~ un vin, un mets pokusiti vino, jed
~ une voiture preizkusiti avto
~ un vêtement de confection pomeriti konfekcijsko obleko
~ de nager poskusiti plavatiVir: Francosko-slovenski slovar - Anton Grad

Komentiraj slovarski sestavek