deden Življenje, telo, zdravje

Kretnja: http://cloud.szj.si/deden.mp4Razlaga iz SSKJ: "ki se podeduje: grad je bil njegov dedni fevd; dedna posest / dedna pravica pravica do podedovanja / dedna bolezen, obremenjenost; dedne lastnosti, značajske poteze ? biol. dedna osnova gen; skupek vseh genov organizma; jur. dedni delež delež, ki pripada posameznemu dediču; dedno pravo pravo, ki ureja dedovanje; zgod. dedni zakup razmerje med podložnikom in fevdalcem, pri katerem ima prvi dedno pravico na kmetiji; habsburške dedne dežele Štajerska, Koroška, Kranjska dédno prisl.: dedno obremenjen"Vir: Slovar slovenskega znakovnega jezika - Zveza društev gluhih in naglušnih Slovenije

Komentiraj slovarski sestavek