dogodek

● pripetljaj, doživetje, epizoda, izkušnja, izkustvo
● happening, performans
● žur, žurka
● prireditev


● dogodivščina, slučaj, naključje, dogajanje
● stvar, zadeva
● afera
● najnovejši dosežek
● napredekVir: Sopomenke 1.0 - Slovar sopomenk sodobne slovenščine - Center za jezikovne vire in tehnologije, Univerza v Ljubljani

Komentiraj slovarski sestavek