naključje

● slučaj, usoda, sreča, pripetljaj
● priložnost


● slučajnost, naključnost, dogodekVir: Sopomenke 1.0 - Slovar sopomenk sodobne slovenščine - Center za jezikovne vire in tehnologije, Univerza v Ljubljani

Komentiraj slovarski sestavek