pretiravanje

● nezmernost
jezikoslovje hiperbola
● dramatiziranje
● prekomerna uporaba
● pretirano poudarjanje


● ekstrem, skrajnost, nebrzdanost, neobvladanost, nestrpnost
● herojstvo, junačenje
● laž, neresnica
● prenajedanje
● napihovanje
● olepšava
● prekomerno uživanje
● prenapijanjeVir: Sopomenke 1.0 - Slovar sopomenk sodobne slovenščine - Center za jezikovne vire in tehnologije, Univerza v Ljubljani

Komentiraj slovarski sestavek