priložnost

● možnost, prostor, priložnosti, možnosti
● prilika
● naključje


● preboj, prodor
● odskočna deska
● poskusVir: Sopomenke 1.0 - Slovar sopomenk sodobne slovenščine - Center za jezikovne vire in tehnologije, Univerza v Ljubljani

Komentiraj slovarski sestavek