pripetljaj

● dogodek, slučaj, dogodivščina, doživetje, naključje
● prigodek, nagoda


● epizoda, dogajanjeVir: Sopomenke 1.0 - Slovar sopomenk sodobne slovenščine - Center za jezikovne vire in tehnologije, Univerza v Ljubljani

Komentiraj slovarski sestavek