rejec

● gojitelj, pridelovalec, gojilec
agronomija kmet, agronomija kmetovalec
● ljubitelj, poznavalec
● farmar
● vzreditelj
● živinorejecVir: Sopomenke 1.0 - Slovar sopomenk sodobne slovenščine - Center za jezikovne vire in tehnologije, Univerza v Ljubljani

Komentiraj slovarski sestavek