slučajnost

● naključnost, slučaj

● akcidenca, postranskost, nebistvenost, naključje, neorganiziranost, nenačrtnost, eventualnost, možnost, nenamernostVir: Sopomenke 1.0 - Slovar sopomenk sodobne slovenščine - Center za jezikovne vire in tehnologije, Univerza v Ljubljani

Komentiraj slovarski sestavek