sreča

● blaženost, radost, veselje, blagor
● usoda, naključje, blagodat
● uspeh
● vzhičenost
● srečno naključje


● zadovoljstvo, užitek
● srečna pot
● navdušenje
● odobritev, privoljenje
● blagoslovVir: Sopomenke 1.0 - Slovar sopomenk sodobne slovenščine - Center za jezikovne vire in tehnologije, Univerza v Ljubljani

Komentiraj slovarski sestavek