usoda

● naključje, sreča
● fortuna
● kizmet


● slučaj
● blagodat, dobra sreča
● predestiniranost, usojenost
● življenjeVir: Sopomenke 1.0 - Slovar sopomenk sodobne slovenščine - Center za jezikovne vire in tehnologije, Univerza v Ljubljani

Komentiraj slovarski sestavek