zvočen

● slušen, akustičen
● foničen, glasoven
● blagozvočen, doneč
● zvočniški
letalstvo transsoničen


● avdio
jezikoslovje samoglasniški, jezikoslovje vokalen
● zvenečVir: Sopomenke 1.0 - Slovar sopomenk sodobne slovenščine - Center za jezikovne vire in tehnologije, Univerza v Ljubljani

Komentiraj slovarski sestavek