agua ženski spol voda; dež; figurativno solze; figurativno nekoristna stvar; figurativno sreča

~ acídula, ~ agria slatina, kisla voda
~ amarga grenčica
~ bendita blagoslovljena voda
~ boricada borova voda
volverse ~ de cerrajas (fig) spodleteti, po vodi iti (nade)
~ (de) Colonia kolonjska voda
~ común voda iz vodnjaka
~ corriente tekoča voda, vodovodna voda
~ cruda trda voda
~ delgada mehka voda
~ dulce sladka (pitna) voda
~ estancada zaježena ali mačvirna voda
~ de fuente studenčnica
~ fuerte jedka voda; jedkanica
~ gaseosa sodavica
~ de leche sirotka
~ de limón limonada
~ lluvia, ~ llovediza, ~ pluvial deževnica
~ de mar morska voda
~ mineral mineralna voda, slatina
~ muerta močvirna voda
~ nieve snežnica
~ potable pitna voda
~ de río, ~ fluvial rečna voda
~ rosada rožna voda
~ de Seltz sodavica
~ viva tekoča voda
como ~ na pretek
~ arriba po vodi navzgor, proti vodi; fig nerad, nevoljen; težaven
más claro, ~ (fam) jasno ko beli dan
el ~ se alza dež ponehuje
bailar el ~ delante de alg. vse napraviti, da bi komu ustregli, na vse načine se mu dobrikati
desear come el ~ de mayo z velikim hrepenenjem želeti
echar ~ en el mar vodo v Savo nositi, brez potrebe (koristi) se truditi
echar (botar) al ~ (mor) sploviti ladjo v morje
estar con el ~ hasta la boca v veliki nevarnosti biti
estar hecho un ~ pošteno (o)znojiti se
estar como el pez en el ~ dobro se počutiti (ko riba v vodi)
hacer ~ vodo puščati (ladja); fam scati
hacer ~ por u/c bahati se z
se le hace (un) ~ la boca sline se mu pocede
hará ~ deževalo bo
¡hombre al ~! nekdo je padel v morje (s krova ladje)!, na pomoč!
parece que no enturbia el ~ videti je, kot da ne zna do pet šteti
parecerse como dos gotas de ~ biti si podoben kot jajce jajcu
sin decir ~ va nepričakovano, nenadoma
nadie puede decir de esta ~ no beberé človek se ne sme nikdar zareči; zarečenega kruha se več pojé kot pečenega
~s pl vodovje, vodé; mineralna voda; urin; vodni razor (za ladjo); močenje, napajanje; sijaj dragih kamnov
~ jurisdiccionales teritorialne vode
~ termales toplice
techo a dos ~ dvojna streha
entre dos ~s neodločen
hacer ~s urinirati, scati
seguir las ~s de algn koga zasledovatiVir: Špansko-slovenski slovar - Anton Grad

Komentiraj slovarski sestavek