CEI
(Comunidad f de Estados Indepenientes) f SND m (Skupnost f neodvisnih držav)Vir: Špansko-slovenski splošni slovar - Jasmina Markič, Marija Uršula Geršak, Petra Novak

Komentiraj slovarski sestavek