πείρᾱσις, εως, ἡ πειρασμός, ὁ (πειράω, πειράζω) izkušnjava, izkušanje, izkušnja NT.Vir: Grško-slovenski slovar - Anton Dokler

Komentiraj slovarski sestavek