pandémičen -čna -o  ki se nanaša na pandemijo  

Proste zveze:
pandémična bolezen, pandémična influenca;  Vir: Mikrobiološki slovar - Slovensko mikrobiološko društvo

Komentiraj slovarski sestavek