Sitzbelegungserkennung f prepoznavanje zasedenosti sedežaVir: Nemško-slovenski avtomobilistični slovar - Majda Gregorka

Komentiraj slovarski sestavek