het Bosnië-Herzegovina ed.

Bosna in HercegovinaVir: Nizozemsko-slovenski slovar - Anita Srebnik

Komentiraj slovarski sestavek