dress up (angleško) glagol

Oblike: dress, dressed, dresses, dressing


Slovenski prevod: obleči se lepoVir: Presisov večjezični slovar - Amebis

Komentiraj slovarski sestavek