de... predpona v sestavljenkah 

  1. 1. za izražanje nasprotnosti tega
    1. a) kar je pomen osnovne besede: dehumanizacija, demilitarizacija; denacionalizirati
    2. b) kar pomeni beseda z drugačno predpono: defenziva, degresija
  2. 2. za izražanje odstranjevanja, smeri proč, stran: depilacija, deratizacija; degažiratiVir: Slovar slovenskega knjižnega jezika - SAZU in ZRC SAZU, Inštitut za slovenski jezik Frana Ramovša in avtorji

Komentiraj slovarski sestavek