dolgonósec -sca [u̯g(ọ̑) ekspr. kdor ima dolg nos: kako se mi je posmehoval ta dolgonosec!Vir: Slovar slovenskega knjižnega jezika - SAZU in ZRC SAZU, Inštitut za slovenski jezik Frana Ramovša in avtorji

Komentiraj slovarski sestavek