ínstrumental in instrumentál -a (ȋ; ȃ) 

  1. 1. lingv. šesti sklon, orodnik: predlog z instrumentalom
  2. 2. muz. instrumentalna glasbaVir: Slovar slovenskega knjižnega jezika - SAZU in ZRC SAZU, Inštitut za slovenski jezik Frana Ramovša in avtorji

Komentiraj slovarski sestavek