povprášati tudi povprašáti -am dov., tudi povprášala (á á á) z vprašanjem, vprašanji

  1. a) poskusiti izvedeti, ugotoviti: v mestu je povprašal za službo; kadar boš hodil po teh krajih, povprašaj po njem; povprašati po novicah / pri odhodu ga je povprašala, kdaj spet pride vprašala
  2. b) izraziti zanimanje za koga: povprašal je po tebi / noben snubec ni povprašal zanjoVir: Slovar slovenskega knjižnega jezika - SAZU in ZRC SAZU, Inštitut za slovenski jezik Frana Ramovša in avtorji

Komentiraj slovarski sestavek