eksonim: Carigrad

Besedne oblike:
rodilnik: Carigrada
pridevnik: carigrajski

Izvirno ime:
izvirno ime: İstanbul
jezik izvirnega imena: turški

Prevodi eksonima:

angl.: Istanbul
fran.: Istanbul
nem.: Istanbul
špan.: Estambul
rus.: Stambul
ital.: Istanbul
hrv.: Istanbul/Carigrad
madž.: Isztambul

Temeljni geografski podatki:
pomenski tip: naselje
celina, ocean: Evropa
država, morje: Turčija
zemljepisna širina: 41° 0' 20" S
zemljepisna dolžina: 28° 58' 47" V

Drugi atributi:
vrsta podomačenja: slovensko ime
status: nestandardiziran
priporočljivost rabe: priporočljiva raba
alonim: Istanbul

Viri:
Cigaletov Atlant (1869–1877): Carji Grad/Carjigrad/Istambul
Orožnov šolski atlas (1902): Carigrad
De Agostinijev šolski atlas (1941): Carigrad
Medvedov Veliki atlas sveta (1972): Carigrad
Veliki družinski atlas sveta (1992, 1996): Carigrad
Atlas 2000 (1997): Carigrad
Monde Neuf (2003): Carigrad
Šolski atlas Mladinske knjige (2005): Carigrad
Veliki atlas sveta (2005): Carigrad
Drugo:

Razno:
etimologija: Turško ime naj bi po tradicionalni razlagi izhajalo iz bizantinsko-grškega eis tēn polin v pomenu 'v mesto', kar nakazuje, da so bili njegovi prebivalci meščani (zaradi njegovega pomena in velikosti so ljudje namesto imena kraja raje uporabljali to preprosto opisno navedbo). Populistična razlaga imena je povezana z islamom, pri čemer naj bi ime pomenilo 'Mesto islama' in naj bi končnica -bul nadomestila grški polis v pomenu 'mesto'. To bi bilo seveda povsem mogoče, če ne bi bilo naselje bistveno starejše od leta 1453, ko je postalo prestolnica muslimanske turške države. Slovensko ime tako kot druga južno- in vzhodnoslovanska imena pomeni 'Carjevo mesto'.
opombe:Vir: Slovar slovenskih eksonimov - Drago Kladnik, Drago Perko, Geografski inštitut Antona Melika ZRC SAZU

Komentiraj slovarski sestavek