eksonim: rt Land's End

Besedne oblike:
rodilnik: rta Land's End
pridevnik: landsendski

Izvirno ime:
izvirno ime: Land's End/Pedn an Wlas
jezik izvirnega imena: angleški/kornijski

Prevodi eksonima:

angl.: izvirno ime
fran.: enako originalnemu imenu
nem.: enako originalnemu imenu
špan.: enako originalnemu imenu
rus.: Lends-End
ital.: enako originalnemu imenu
hrv.: ni znano ali ne obstaja
madž.: enako originalnemu imenu

Temeljni geografski podatki:
pomenski tip: obalna reliefna oblika
celina, ocean: Evropa
država, morje: Združeno kraljestvo
zemljepisna širina: 50° 4' 6" S
zemljepisna dolžina: 5° 42' 55" Z

Drugi atributi:
vrsta podomačenja: prevedena uvodna občnoimenska sestavina, lastno ime v nadaljevanju pa je bolj ali manj podomačeno
status: nestandardiziran
priporočljivost rabe: manj priporočljiva raba
alonim:

Viri:
Cigaletov Atlant (1869–1877): Nos Lansend
Orožnov šolski atlas (1902): Rtič Landsend
De Agostinijev šolski atlas (1941): Rt Landsend
Medvedov Veliki atlas sveta (1972):
Veliki družinski atlas sveta (1992, 1996):
Atlas 2000 (1997):
Monde Neuf (2003): Rt Land's End
Šolski atlas Mladinske knjige (2005):
Veliki atlas sveta (2005):
Drugo:

Razno:
etimologija: Ime rta je opisno in pomeni 'Konec sveta', gledano seveda iz perspektive Anglije.
opombe:Vir: Slovar slovenskih eksonimov - Drago Kladnik, Drago Perko, Geografski inštitut Antona Melika ZRC SAZU

Komentiraj slovarski sestavek