de Morsier, Georges [dəmorsjé žôrž] (1894—1982)  švicarski nevrolog  prim. de MorsierovVir: Slovenski medicinski slovar - Univerza v Ljubljani, Medicinska fakulteta

Komentiraj slovarski sestavek