de Mussetov in de Mussetev ~ -a ~ -o [dəmisêjev]    prim. de Musset

Stalne zveze:
~ ~ znak;  Vir: Slovenski medicinski slovar - Univerza v Ljubljani, Medicinska fakulteta

Komentiraj slovarski sestavek